TERUGGAVE


U hebt het recht ons mee te delen dat u uw bestelling wenst te retourneren. Dit kan zonder opgave van motief en zonder betaling van een schadeloosstelling. U dient ons dit binnen de 7 werkdagen na levering van de bestelling te berichten per e-mail op info@kapelleapotheek.be. Vergeet in dit bericht niet uw bankrekeningnummer (incl. IBAN en BIC) en bestelnummer op te geven. De verzendkosten voor uw retour zijn voor uw rekening. De door u geretourneerde producten moeten ons in perfecte staat  toekomen, zoniet kan u geen aanspraak maken op uw recht tot retour. Wij accepteren geen retourzendingen zonder tegenbericht voor akkoord van ons. Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd. Maximaal 14 dagen na ons akkoord tot terugname storten wij u het bedrag van  de bestelde goederen terug, met uitzondering van de verzendingskosten, die te uwen laste blijven.